Wczytywanie strony

BETONKOR GRUNT

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.12-29.00
Posiada atest PZH : HK/B/0720/14/2006

ZASTOSOWANIE
Farba przeznaczona jest do gruntowania betonu i innych elementów cementowo-betonowych. Wzmacnia podłoże, stanowi doskonały podkład pod farbę nawierzchniową BETONKOR i zmniejsza jej zużycie

CHARAKTERYSTYKA
BETONKOR - GRUNT jest roztworem żywicy styrenowo-akrylowej, tworzy powłoki półprzepuszczalne tzn. nieprzepuszczające wody, dwutlenku węgla i tlenu w głąb betonu, pozwalając jednocześnie mu „oddychać”. Może być stosowany w temperaturach ujemnych na suchych powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI
Lepkość kubek Ø4 w 20ºC gęsty
Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ºC i wilgot. wzgl. pow. 65 %. - 4 st. - 1,5 h
- 6 st.. -10 h
Wygląd powłoki – równa, gładka
Gęstość (g/cm³) , najwyżej -1,25

SPOSÓB STOSOWANIA
Na oczyszczone i odpylone powierzchnie nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do ewentualnego rozcieńczania i mycia sprzętu używać rozcieńczalnika styrenowo-akrylowego.

WYDAJNOŚĆ: 6-7 m²/1L
ORES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L.

UWAGI!
W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią.

do_gory