Wczytywanie strony

CYNKOR 1

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.12-29.00
Atest PZH : HK/B/0720/08/2006

ZASTOSOWANIE
Styrenowo-akrylowa farba CYNKOR 1 przeznaczony jest do ochronnego gruntowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, żelaznych i żeliwnych. Nadaje się do malowania powierzchni miejscowo skorodowanych. Zalecana jest do malowania dachów, okapów, rynien, konstrukcji ogrodzeń metalowych. Nie zaleca się do malowania powierzchni narażonych na dłuższe działanie temperatury powyżej 70°C.

CHARAKTERYSTYKA
Zawiera aktywne środki antykorozyjne oraz doskonałą przyczepność do powierzchni ocynkowanych i aluminiowych. Wysoka tiksotropia umożliwia grubowarstwowe nakładanie farby na powierzchnie nachylone i pionowe.

SPOSÓB STOSOWANIA
Powierzchnie do zabezpieczenia CYNKOR-em 1 powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Miejsca częściowo skorodowane powinny być oczyszczone z luźno przylegających warstw rdzy. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nakłada się dwukrotnie w odstępach czasu 1,5 godz. Grubość jednej warstwy powinna wynosić minimum 40µm a łączna grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho 90-100µm Farbę można nanosić pędzlem w lepkości handlowej wyrobu, natomiast przy natrysku pneumatycznym stosować do 14% rozpuszczalnika styrenowo-akrylowego.

WYDAJNOŚĆ: 7-9 m²/1l. przy grubości powłoki 40µm
OKRES GWARANCJI: 24 m-ce od daty produkcji
OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L.
UWAGI!
W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią.

 

do_gory