Wczytywanie strony

CYNKOR 2

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.12-29.00
Atest PZH : HK/B/0720/08/2006

ZASTOSOWANIE
CYNKOR 2 przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, stalowych i żeliwnych. Szczególnie polecany jest do konstrukcji metalowych, dachów, rynien i okapów.

CHARAKTERYSTYKA
CYNKOR 2 dzięki wysokiej tiksotropi umożliwia grubowarstwowe nakładanie farby na powierzchnie o różnym kącie nachylenia do poziomu, a tym samym możliwość osiągnięcia wymaganej grubości powłoki przy mniejszej liczbie nakładanych warstw. Daje powłoki z połyskiem, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i długoletnią odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB STOSOWANIA
Podłoże przed malowaniem powinno być zabezpieczone podkładem CYNKOR 1.Dopuszczalne jest malowanie bez w/w podkładu na czyste, suche i odtłuszczone powierzchnie nie noszące śladów korozji. Przed naniesieniem, emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby /np. przy malowaniu natryskiem /rozcieńczyć do lepkości roboczej. Nakładać można pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. Przy systemie kompleksowej i wieloletniej ochronie dachów i konstrukcji metalowych zaleca się stosowanie warstwy podkładu CYNKOR 1 w granicach 90-110 μm oraz nawierzchniową warstwę CYNKOR-u 2 minimum 40-50 μm, tak aby łączna ostateczna grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho wynosiła minimum 140-150 μm. Warstwę nawierzchniową CYNKOR 2 nanosi się po 24 godz. W przypadku malowania bez stosowania warstwy podkładu CYNKOR 1 należy nałożyć 1-2 warstwy emalii CYNKOR 2 o łącznej grubości mierzonej na sucho minimum 80 μm. W ten sposób można zabezpieczać: czyste metaliczne powierzchnie bez śladów korozji, powierzchnie metalowe wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie w innych technikach, renowacyjne malowanie starych powłok malarskich poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych, ftalowych, ftalowo-karbamidynowych pod warunkiem, że są dobrze związane z podłożem, przeszlifowane drobnoziarnistym papierem i odtłuszczone a ewentualnie występujące uszkodzenia lub wady powłoki oraz ślady korozji zostaną usunięte i zabezpieczone antykorozyjnie warstwą podkładu. Malowanie pędzlem należy wykonywać w lepkości handlowej wyrobu lub przy niewielkim rozcieńczeniu. Natomiast do natrysku stosować do 14% rozcieńczalnika styrenowo- akrylowego.

 

do_gory