Wczytywanie strony

EKO-EMAKRYL1

Klasyfikacja PKWiU: 24.30.11-50.10
Norma : PN-C-81907
Posiada atest PZH nr HK/B/0720/07/2006

ZASTOSOWANIE:
Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, wszystkich rodzajów tynków. Może być stosowana do malowania kartonu, płócien malarskich, gipsu i ceramiki oraz powierzchni metalowych po ich uprzednim zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym.
CHARAKTERYSTYKA:
Emalia akrylowa EKO-EMAKRYL1 jest nietoksyczną, nieszkodliwą dla zdrowia i środowiska mieszaniną żywicy akrylowej, wody, pigmentów i środków pomocniczych. Jest wyrobem niepalnym. Tworzy powłoki o jedwabistym połysku poprzez fizyczne odparowanie wody. Posiada bardzo dobrą przyczepność do drewna, tynków i zagruntowanych powierzchni metalowych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością.
SPOSÓB STOSOWANIA:
Emalie przed użyciem należy dobrze wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym w temperaturze +15-30oC. Powierzchni na zewnątrz pomieszczeń nie należy malować w czasie deszczu i mgły. Celem uzyskania pełnych walorów wytrzymałościowych i dekoracyjnych powłoki malarskiej, zaleca się nakładać dwie warstwy stosując międzywarstwowe szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Zakres i sposób zastosowań przemysłowych prosimy konsultować z producentem.
Przygotowanie podłoża:
- powierzchnie drewniane powinny być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od żywicznych wycieków, przeszlifowane i odpylone.
Dla drewna użytkowanego wewnątrz pomieszczeń wilgotność powinna wynosić 8-15%, użytkowanego Nie przestrzeganie tych warunków może spowodować przebarwienie powłoki emalii na sękach i pozostałych powierzchniach pochodzące z garbników drewna.
- podłoża betonowe i tynki mineralne malować po 3-4 tygodniach od ich wykonania.
- Podłoża stalowe należy oczyścić z rdzy i zagruntować podkładem antykorozyjnym.
- przygotowując stare powłoki do malowania renowacyjnego (również wykonane innymi emaliami np. ftalowymi) należy je odtłuścić, przeszlifować i odpylić. Ewentualne spękania i złuszczenia usunąć, a ewentualne ubytki uzupełnić i wyrównać emalią podkładową lub szpachlą. Jeżeli stara powłoka posiada rozległe spękania i złuszczenia należy usunąć ją w całości.

WYDAJNOŚĆ: do 12 m2 /1 litra przy jednokrotnym malowaniu.
OKRES GWARANCJI : 24 miesiące od daty produkcji. Gwarantowana trwałość wymalowań na drewnie i tynkach wynosi 3 lata pod warunkiem zachowania wymogów prawidłowego przygotowania podłoża.
OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe – 0,8l,3l,5l,10l.

 

do_gory