Wczytywanie strony

IMPREGNAT DO TRAWERTYNU

CHARAKTERYSTYKA:
Wysokiej jakości impregnat bezrozpuszczalnikowy służący do impregnacji powierzchni trawertynu  przed nałożeniem bejcy rustykalnej(w przypadku koloru) jak i lakieru ochronnego(w przypadku wersji bezbarwnej).
Impregnat wnika w podłoże regulując jego chłonność, ponadto wiąże powierzchnie pylące i lekko proszkujące co ułatwia nakładanie produktu finalnego.

STOSOWANIE:
Po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy trawertynu ok.12 godz. przystępujemy do nakładania  preparatu  za pomocą pędzla, wałka malarskiego w postaci rozcieńczonej w odpowiednich proporcjach, pokrywając równomiernie cała powierzchnię. Na podłoża o zwiększonej chłonności zaleca się stosowanie dwóch warstw impregnatu. Tak zaimpregnowaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia, W czasie prac  i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

PARAMETRY TECHNICZNE: Czas na pokrycie warstwą innego produktu ok.6 godz.
WYDAJNOŚĆ: Ok.25-35M2/1l po rozcieńczeniu.
MYCIE NARZĘDZI: Ciepła woda
ROZCIEŃCZALNIK: Woda
PRZECHOWYWANIE I BHP: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5st.C do +25st.C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.
Dostępne opakowania: 1l

Pozostałe składniki systemu Trawertyn

do_gory