Wczytywanie strony

KAPON

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.12-70.00
Norma : PN-C 81801
Atest PZH : HK/B/0720/15/2006

ZAKRES STOSOWANIA
Lakier stosuje się do gruntowania oczyszczonych powierzchni przedmiotów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych, eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Kapon stosuje się jako podkład chroniący drewno przed ciemnieniem, pozwalający zachować jego naturalny kolor, stosowany pod lakiery zwłaszcza poliuretanowe.
.
CHARAKTERYSTYKA
Jest to roztwór nitrocelulozy w rozcieńczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy i plastyfikatorów. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania i dobrą rozlewnością.

SPOSÓB STOSOWANIA
Lakier po dokładnym wymieszaniu i doprowadzeniu do lepkości roboczej nanosi się przez polewanie, natryskiem lub za pomocą pędzla. Do rozcieńczania KAPONU polecamy użyć rozpuszczalnika nitro produkcji FFLiK CHEMSTAL lub innego o odpowiedniej jakości. Powłokę lakierniczą suszy się w temp. otoczenia /około 20stop.C/ lub w linii lakierniczej w tunelu o temp.do 70 stop.C.

WYDAJNOŚĆ: 8-10 m² przy jednokrotnym malowaniu
OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA: 1l, 5l, 10l, 20l.
UWAGA! Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, octan butylu, octan etylu, butanol. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji.

do_gory