Wczytywanie strony

PODKŁAD KWARCOWY

CHARAKTERYSTYKA: Podkład kwarcowy  to farba  z drobnym piaskiem strukturalnym stanowiąca bazę do wykonania poszczególnych technik dekoracyjnych. Podkład kwarcowy  poprawia spójność i przyczepność wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych tj. powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Podkład kwarcowy wyrównuje nasiąkliwość powierzchni co ułatwia nakładanie produktów finalnych. Grunt charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia oraz wysoką wydajnością.

PODŁOŻE: Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez spękań, wolne od kurzu i tłustych plam. W przypadku występowania nierówności lub słabo związanych i wystających ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni.

STOSOWANIE: Po otwarciu całość dokładnie wymieszać. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC do +30oC oraz przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 70%. Nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. Dla dodatkowego zwiększenia powierzchni kontaktowej, do aplikacji gruntu można zastosować wałek sznurkowy. W zależności od rodzaju podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy farby w odstępach 2-4 h. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.
PARAMETRY TECHNICZNE: Czas schnięcia warstwy ok. 2 godz. w temp.(20st.C),kolejna warstwa po 4 godz.
KOLOR: Biały.
WYDAJNOŚĆ: ok. 7-10m2/l
MYCIE NARZĘDZI: Wodą, natychmiast po użyciu.
ROZCIEŃCZALNIK: woda
PRZECHOWYWANIE I BHP: Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp od +5st.C do +25st.C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe składniki systemu Farby Podkładowe

do_gory