Wczytywanie strony

PODKŁAD LATEKSOWY

CHARAKTERYSTYKA: Podkład lateksowy to uniwersalna lateksowa farba gruntująca na bazie modyfikowanych kopolimerów akrylowych, dobrze przylegająca do podłoża o krótkim czasie schnięcia, stanowiąca bazę do wykonania poszczególnych technik dekoracyjnych. Zastosowanie podkładu   poprawia      przyczepność warstwy produktu nawierzchniowego oraz zmniejsza jego zużycie.

PODŁOŻE: Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez spękań, wolne od kurzu i tłustych plam. W przypadku występowania nierówności lub słabo związanych i wystających ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni.

STOSOWANIE: Po otwarciu całość dokładnie wymieszać. Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC. Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu. Grunt nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. W zależności od rodzaju podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy farby w odstępach 2-4 h. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

KOLOR: Biały
PARAMETRY TECHNICZNE: Czas schnięcia warstwy ok. 2 godz.
WYDAJNOŚĆ: Ok.9m2/l
MYCIE NARZĘDZI: wodą, od razu po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I BHP: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5stC do +25stC. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.
Dostępne opakowania: 1l,2,5l,5l.

Pozostałe składniki systemu Farby Podkładowe

do_gory