Wczytywanie strony

Stonlux czyścik do usuwania osadów wapiennych

Preparat do usuwania osadów wapiennych

ZASTOSOWANIE

Preparat do usuwania osadów wapiennych z kostki brukowej jest to środek na bazie kwasów przeznaczony do czyszczenia zabrudzeń z kostki brukowej oraz ze wszystkich utwardzonych powierzchni betonowych oraz ścian, szkła, dachówek i elementów stalowych. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, uwydatniając strukturę powierzchni.

Zalecany do czyszczenia powierzchni przed impregnacją lub malowaniem.

  • do usuwania wykwitów wapiennych z kostki brukowej
  • do usuwania resztek zaprawy, betonu i nalotów cementowych
  • do usuwania pozostałości betonowych z form plastikowych i betoniarek
  • do czyszczenia powierzchni przed renowacją i impregnacją

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować rozczyn roboczy w stężeniu 1:1, preparat nakładać za pomocą pędzla, mopa lub

natryskowo.

Odczekać 2 minuty i spłukać wodą. Działanie środka rozpoczyna się natychmiast po zetknięciu z czyszczoną powierzchnią. Przy silnych zabrudzeniach zabieg należy powtórzyć. Uwaga: preparat nie powinien być stosowany do powierzchni szczególnie wrażliwych na środki kwaśne np. powierzchni z pleksi, skóry, kamienia wapiennego, chromu metalicznego, duraluminium (stop aluminium z miedzią i molibdenem). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać próbę wrażliwości mytej powierzchni na ten preparat.

Preparatu nie wolno łączyć z innymi.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Preparat jest substancją żrącą, niepalną. Przy pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Ostrzeżenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) natychmiast  usunąć/zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Skład

Kwasy nieorganiczne 15-30%, niejonowe

związki powierzchniowo czynne <5%

inhibitor korozji<5%

do_gory