Wczytywanie strony

URETAL

Klasyfikacja : PKWiU 24.30.12-25.00
Norma : PN-C- 81800
Posiada atest PZH : HK/B/0720/12/2006

ZASTOSOWANIE
Lakier przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych np: sprzętu sportowego, mebli ogrodowych, boazerii, listew ozdobnych, narażonych w czasie eksploatacji na działanie wody i wilgoci. Można go również nanosić na elementy metalowe uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie.

CHARAKTERYSTYKA
URETAL jest wodoodpornym lakierem, należącym do grupy nowoczesnych wyrobów lakierniczych o spoiwach opartych na żywicach alkidowych. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom ma poprawione właściwości higieniczne i zdrowotne, nie zawiera w swoim składzie ołowiu oraz w znacznym stopniu jest pozbawiony zapachu rozpuszczalników występujących w innych wyrobach.

SPOSÓB STOSOWANIA
Lakier nanosi się dwoma lub trzema warstwami w odstępie 16 godzin pędzlem lub natryskiem na czyste, suche, przeszlifowane, odpylone i zaimpregnowane powierzchnie drewniane lub zabezpieczone antykorozyjnie powierzchnie metalowe.
Do rozcieńczania emalii należy stosować rozpuszczalnik olejno-ftalowy

WYDAJNOŚĆ : 9-11 m² przy jednokrotnym malowaniu.
OPAKOWANIA

do_gory